• vaaliteemat

    Syrjäytyminen ja sen ehkäisy

    Tämä on tärkein vaaliteemani, koska olen ollut syrjäytynyt valtaosan aikuisuudestani. Syrjäytymisen ehkäisy on elintärkeää, eikä sitä ehkäistä leikkaamalla koulutuksesta, oppilas- ja opiskelijahuollosta tai mielenterveyspalveluista. Syrjäytyminen on yhteiskunnalle ja kaupungille erittäin kallista, mutta erityisen ikävää se on yksilölle.