vaaliteemat

Syrjäytyminen ja sen ehkäisy

Tämä on tärkein vaaliteemani, koska olen ollut syrjäytynyt valtaosan aikuisuudestani. Syrjäytymisen ehkäisy on elintärkeää, eikä sitä ehkäistä leikkaamalla koulutuksesta, oppilas- ja opiskelijahuollosta tai mielenterveyspalveluista. Syrjäytyminen on yhteiskunnalle ja kaupungille erittäin kallista, mutta erityisen ikävää se on yksilölle.

Syrjäytyminen tuhoaa helposti itsetunnon. Se saa helposti ajattelemaan, että on huono ihminen, eikä osaa mitään – eikä kannata edes opetella ja yrittää. Syrjäytynyt on kokenut elämänsä aikana niin paljon epäonnistumisia, että ei ole oikeastaan enää jaksamista yrittää ja epäonnistua uudelleen.

Syyt

Syrjäytymiseen johtavia syitä on monia, samoin asioita, joihin syrjäytyminen johtaa. Mielenterveysongelmat voivat johtaa syrjäytymiseen, mutta syrjäytyminen myös johtaa usein mielenterveysongelmiin. Mielenterveysongelmat saattavat vaikuttaa siihen, että on helpompi jäädä nukkumaan kuin mennä kouluun tai töihin. Se puolestaan on riski syrjäytymiselle, jos opinnoista tulee poissaoloja. Kun on jo syrjäytynyt, mielenterveysongelmat voivat viedä taistelutahdon ja halun yrittää kokonaan. Mielenterveysongelmat voivat myös aiheuttaa sen, ettei edes jaksa miettiä tilanteen parantamista. Siksi mielenterveyspalvelut ovat erityisen tärkeässä asemassa syrjäytymisen ehkäisyssä sekä siinä, että syrjäytyneet saadaan ylös kuopasta, joka tuntuu loputtomalta suolta.

Syrjäytyminen tuhoaa helposti itsetunnon.

Aleksi Vesala

Syrjäytyminen alkaa usein hyvin nuoresta jo. Taustalla voi olla muun muassa koulukiusaamista, perheen sisäisiä ongelmia ja päihteiden käyttöä. Tällöin koulun oppilas- ja opiskelijahuolto sekä perheiden saatavilla olevat avut ja palvelut ovat suuressa tarpeessa. Niistä pitäisi myös viestiä selkeämmin, jotta apua osattaisiin hakea. Viestintä ei saisi olla vain suomeksi ja ruotsiksi. Espoossa asuu ihmisiä, jotka eivät osaa lainkaan suomea tai ruotsia, eivät ehkä englantiakaan kuin korkeintaan auttavista. Lisäksi vieraalla kielellä saatava tieto voi olla hankala ymmärtää, koska käsitteet saattavat olla erilaisia kuin on totuttu omassa äidinkielessä puhumaan. Siksi näistä palveluista tulisi olla tietoa saatavilla espoolaisten yleisimmillä äidinkielillä. Avun hakeminen ei voi riippua siitä, ettei kunnolla ymmärretä asiaa.

Koulun oppilas- ja opiskelijahuolto on niin olennaista, että siitä ei saisi leikata lainkaan. Sen sijaan siihen pitäisi laittaa rahaa enemmän niin, että jokaisessa koulussa olisi jokaisena arkipäivänä psykologi saatavilla. Avun tarve, psyykkinen kriisi tai muu hätä ei katso aikaa tai paikkaa. Kouluilla pitäisi olla myös enemmän resursseja katsoa myös niiden oppilaiden ja opiskelijoiden perään, joita ei koulussa näy.

Nuoret aikuiset

Tähän mennessä olen kertonut vain tapoja ja keinoja, jotka koskevat nuoria, jotka ovat koulussa ja joilla on perhe ympärille. Entä nuoret aikuiset, jotka ovat jo lopettaneet koulut kesken, jotka asuvat omillaan ja joille ei muutenkaan perheiden saamia palveluita voisi kohdistaa, koska ovat jo täysikäisiä?

Espoon Ohjaamotalo on todella huippu! Samoin sen tiloissa toimiva Suomen diakonissalaitoksen Vamos-toiminta, johon sisältyy niin ryhmä- kuin yksilövalmennuksia. Itsekin reilu puoli vuotta Vamoksessa vasta vuonna 2019 olleena olen todella kiitollinen sen olemassaolosta. Olen joutunut myös vuosia sitten turvautumaan siihen.

Ohjaamotalon TE-asiantuntijat ovat oikeasti nuoria varten ja ajattelevat nuorta kokonaisuutena, ei vain työnhaun näkökulmasta. Ohjaamotalon TE-asiantuntijat myös etsivät ja auttavat parhaansa mukaan keinot nuorelle. Omakin TE-asiantuntijani kysyi välillä apua etsivältä nuorisotyöntekijältä, välillä apua joltain muulta minun asioita hoitaessaan. Kokemus TE-palveluiden kanssa on ollut aivan jotain muuta. Ohjaamotalon TE-asiantuntijat pyrkivät oikeasti ratkaisemaan nuoren koko tilanteen ja minun nähdäkseni osaavat myös sanoa, mikäli nuoren tilanne on sellainen, että hänen pitäisi olla mieluummin sairaslomalla.

Ohjaamotalossa työskentelee myös etsiviä nuorisotyöntekijöitä, jotka toimivat hyvin kokonaisvaltaisesti nuorten asioita hoitaessaan. He auttavat raha-asioissa, asunnon etsimisessä, avun hakemisessa, löytävät jopa harrastuksen nuorelle tarvittaessa. He kontaktoivat nuoria puhelimitse, viestillä, sähköpostilla, mutta myös kaduilla ja kahviloissa.

Vaikka Ohjaamotalon ja Vamoksen olemassaolo on aivan loistava asia, lisää keinoja tarvitaan silti. Syrjäytyneitä nuoria on suorastaan pelottavan paljon. Kustannukset työntekijöiden palkkaamisesta ja muista keinoista voivat tuntua kovilta juuri nyt, mutta kannattaa myös miettiä pitkän tähtäimen säästöjä.

Lopulta jokainen syrjäytynyt nuori on kaupungille ja yhteiskunnalle aina kalliimpi kuin yksi tai kaksi lisätyöntekijää.

Lopulta jokainen syrjäytynyt nuori on kaupungille ja yhteiskunnalle aina kalliimpi kuin yksi tai kaksi lisätyöntekijää.

Aleksi Vesala

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *